Yükleniyor...
Listeye Dön
Teknokent Anlaşması hakkında
Değerli Üyelerimiz,
Akademik bilgi birikimi ile Teknoloji arasında bir köprü kurmak isteyen derneğimiz 4 Kasım 2019'da Hacettepe Üniversitesi Teknokent Teknoloji Transfer Merkezi (HTTM) ile  4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu ve Yönetmeliği kapsamında bir iş birliği protokolü imzalanmıştır.İlerici ve çağdaş bir bakış açısıyla derneğimiz üyelerine fikirt, paten ve proje geliştirme konusunda profesyonel bir destek sağlamanın derneğimizin görev ve sorumluluğu olduğu bilinciyle olarak bu adımları atmaktayız.
Ürolojik Cerrahi  derneği üyelerinin akademik araştırmalarında, patent geliştirmelerinde, yeni bir teknik, alet veya cihaz geliştirmelerine yönelik endüstriyel destek gerektiği durumlarda işbirliği anlaşması kapsamında üyelerimizin HTTM aracılığıyla ilgili Kurum kuruluş ve şirketlere ulaşmasını sağlamak bu yolda atacağı adımların neler olması gerektiğini göstermek gerekli teknik desteğin yanında danışmanlık hizmetini ÜCRETSİZ OLARAK alabileceklerdir.
Bu hizmetlerin alımı sırasında üyelerimizin  ve derneğimizin kendi buluşları olan konularda veya birlikte geliştirilen teknolojik ürünlerde herhangi bir maddi veya manevi hak kaybına uğramamaları ve de isim,gelir patent gibi haklarını adilane bir çerçevede almalarını sağlamak üzere imzalanan protokolde maddeler bulunmaktadır. Bu amaçla yeni fikir ve buluş sahibi olunduğunda derneğimizin ve/veya dernek üyelerimize başarılı olabilmeleri, teknoloji alanında rekabet edebilmelerini sağlamak  için HTTM uygun bir çalışma ortamı sunacaktır. Bu amaçla HTTM gerekli proje alt yapısını sağlanması,başvuru dosyasının birlikte oluşturulması ve yenilikçi fikir ve teknoloji için Ar-Ge çalışmaların yapılmasını sağlayacaktır.
Bu protokol kapsamındaki Teknokent hizmetlerinden, altyapısından, araç gereç ve tesislerinden faydalanabilmek için Ürolojik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu’nun uygunluk ve kabul kararı alınması zorunludur.Başvurucu öncelikle Dernek Yönetim Kurulu’na başvuruda bulunacak ve uygunluk talep edecektir.Başvurusu Dernek Yönetim Kurulu’nun kabulüne karar vermesi halinde Dernek Yönetim Kurulunun kararı Teknokent’e ve üyeye bildirilecektir.Başvurunun doğrudan Teknokent’e yapılması halinde, Teknokent bu başvuruyu Ürolojik Cerrahi Derneği’ne yönlendirecek, başvuru ile ilgili Dernek Yönetim Kurulu kararını talep edecektir.
 
Tüm üyelerimize dünyanın ve mesleğimizin geldiği bu günkü  rekabetçi bir ortamda kendilerini göstermelerini ve başarılı çalışmalar yapmalarını içtenlikle dileriz.
 
Üolojik Cerrahi Derneği adına 
Dr. N. Aydın Mungan