Yükleniyor...
AÇIK - LAPAROSKOPİK KOLPOSÜSPANSİYON (BURCH)
AÇIK PROSTATEKTOMİ
ADRENELEKTOMİ
AĞRILI MESANE HASTALIĞINDA MESANE İÇİ (İNTRAVEZİKAL)
ARTİFİSYEL SFİNKTER ÇIKARILMASI
ARTİFİSYEL SFİNKTER TAKILMASI AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
BASİT (SİMPLE) NEFREKTOMİ
BASİT ORŞİEKTOMİ- SKROTAL EKSPLARASYON-TORSİYON
ENDOPİYELOTOMİ
ENDOSKOPİK PROSTAT
EPİSPADİAS
ERKEK ÜRETRA ASKI CERRAHİSİ (MALE SLING
GAZLI (FOURNIER) GANGREN YARA DEBRİTMANI
GENİTAL SİĞİL (KONDİLOM
HİDROSELEKTOMİ
HİPOSPADİAS-MEATOTOMİ-MEATOPLASTİ-PENİL TORSİYON
HOLMİUM - BİPOLAR PROSTAT ENÜKLEASYONU
İLEAL AUGMENTASYON
İNTERNAL ÜRETRATOMİ
İNTRAVEZİKAL BOTULINUM TOKSİN
İNTRAVEZİKAL İLAÇ (BCG-KEMOTERAPÖTİK AJAN-HİPERTERMİ)
KISIRLIKTA MENİ KANALLARI TIKANIKLIK CERRAHİSİ
MESANE EKSTROFİSİ ONARIMI
MESANE TAŞI AMELİYATI
MEŞ EKSİZYONU (ÇIKARTILMASI) AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
NEFROLİTOTOMİ PYELOLİTOTOMİ ÜRETEROLİTOTOMİ
NEFRON KORUYUCU BÖBREK AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
ORŞİOPEKSİ AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
PELVİK PROPLAPSUS (SARKMA) ONARIMI AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
PENİL DOPPLER-PAPAVERİN TESTİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
PENİL KURVATÜR DÜZELTİLMESİ AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
PENİL PROTEZ AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
PENİS FRAKTÜRÜ (KIRILMASI) AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
PERKÜTAN NEFROLİTOTOMİ AMELİYATI İÇİN AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
PİYELOPLASTİ AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
PRİAPİZM AMELİYATLARI (Aspirasyon, irrigasyon, şant ameliyatları) İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
PROSTAT BİYOPSİSİ AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
RADİKAL NEFREKTOMİ-NEFROÜRETEREKTOMİ AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
RADİKAL ORŞİEKTOMİ – TESTİS KORUYUCU CERRAHİ AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
RADİKAL PENEKTOMİ AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
RADİKAL PROSTATEKTOMİ AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
RADİKAL SİSTEKTOMİ ve ÜRİNER DİVERSİYON AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
RETROGRAD İNTRARENAL CERRAHİ (FLEKSİBL ÜRETERORENOSKOPİ) TIBBİ İŞLEMİ İÇİN AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
RETROPERİTONEAL KİTLE ve_veya LENF NODU REZEKSİYONU AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
SAKRAL NÖROMODÜLASYON AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
SEMİRİJİD ÜRETEROSKOPİ AMELİYATI İÇİN AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
SİSTOSKOPİ (TANISAL-KONTROL-HİDRODİLATASYON) AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
SİSTOSKOPİ
SUBÜRETERİK ENJEKSİYONAMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
SÜNNET AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
TESTİS PROTEZİ AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
TESTİSTEN SPERM ELDE ETME AMELİYATI (PESA, TESA TESE, MESA, Mikro-TESE) İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
TRANSÜRETRAL MESANE TÜMÖRÜ AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
TRANSÜRETRAL PROSTAT İNSİZYONU AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
TRANSÜRETRAL PROSTAT REZEKZİYONU AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
TUR-ED (TRANSÜRETRAL EJAKÜLATÖR KANAL REZEKSİYONU) AMELİYATI BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
ÜRETER KATETERİ (PİGTAİL) TAKMA-ÇEKME, RETROGRAD PİYELOGRAFİ ANTEGRAD PİYELOGRAFİ ÇEKME AMELİYATLARI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
ÜRETER REKONSRÜKSİYON CERRAHİSİ AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
ÜRETERONEOSİSTOSTOMİ AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
ÜRETRA ASKI AMELİYATLARI (TOTTRANSOBTURATOR, TVT TENSION-FREE (GERİLİMSİZ) VAJİNAL, MİNİ-ASKI, PUBAVAJİNAL SLİNG) İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
ÜRETRA DARLIKLARINDA ÜRETROPLASTİ AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
ÜRETRAL KARÜNKÜL VEYA DİVERTİKÜL EKSİZYONU (ÇIKARTILMASI) AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
ÜRETRAL KATETER - SİSTOSTOMİ İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
ÜRETROPLASTİ-FİSTÜL ONARIMI AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
ÜRİNER DİVERSİYON AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
ÜRODİNAMİ-VİDEOÜRODİNAMİ TIBBİ İŞLEMİ İÇİN AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ
VARİKOSELEKTOMİ AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
VAZEKTOMİ AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
VERİCİ (DONÖR) NEFREKTOMİ AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
VEZİKOSTOMİ AÇILMASI-KAPATILMASI AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
VEZİKOVAJİNAL (ÜRİNER SİSTEM-KADIN ÜREME ORGANLARI ARASINDA) FİSTÜL ONARIMI AMELİYATI İÇİN BİLGİLENDİRİLMİŞ RIZA BELGESİ
VÜCUT DIŞI ŞOK DALGALARI İLE TAŞ KIRMA (SWL, SHOCK WAVE LİTHOTRİPSY)TIBBİ İŞLEMİ İÇİN AYDINLATILMIŞ RIZA BELGESİ